Hoşgeldiniz, ziyaretçi! [ Oturum aç

Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?


Kimler Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Can güvenliği nedeniyle Valiler tarafından kendilerine silah taşıma ruhsatı verilebilen şahıslar.

a)Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenlikleri ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslar,

b)Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babaları,

Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlar

a) Silah taşıma ruhsatı verilen kamu görevlileri;

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.

1-Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,

2-Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler,

3-Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar,

4-Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler,

b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;

1- Köy ve mahalle muhtarları

2-Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları (görevleri devamı süresince sadece demirbaşa kayıtlı silahlarını),

c)Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;

1-Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahları taşıyabilirler),

2-Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatlarının kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıklarında)


Silahdar Av Malzemeleri Doğa ve Av Sporları ürünleri satış yeri ve MKEK Pendik Yetkili Bayisi dir. Ruhsatlı silahlarınızın fişek istihkaklarını iş yerimize istenen belgelerle gelerek alabilirsiniz. Web Sitemiz Üzerinden Ürün Satışımız Yoktur. Ürünler Hakkında stok ve fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçiniz. İletişim : 216-3903620

SATILIK SİLAHLAR