Hoşgeldiniz, ziyaretçi! [ Oturum aç

Av Tezkeresi


Avcılık Belgesi

Avcılık Belgesi Kurum Adı : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ( Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü)

Kısa Bilgi : Ülkemiz av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için av kaynaklarımızı doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarının eğitilmesi ve başarılı olanlara belge verilmesi için açılacak kurs, seminer ve benzeri etkinlikler ile avcılık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

31.12.2004/25687 Sayılı resmi gazetede yayınlanan avcı eğitimi ve avcılık belgesi verilmesi usul ve esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

Başvuru Koşulları :

Kurslara Başvuru Avcı eğitim kursuna katılacak adaylarda;

a) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,

b) En az II nci kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak, şartları aranır. Kursiyer, ikamet ettiği yer dışında açılan kurslara da başvurabilir.

Gerekli Belgeler :

Kurslara başvuruda bulunan;

Türkiye Cumhuriyeti uyruklulardan;

Dört adet vesikalık fotoğraf,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

Öğrenim belgesi

İkametgâh belgesi

11/2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 29’uncu maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4) Türkiye’deki ikamet yeri ile ilgili ikametgah belgesi,

5) 403 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge,

C) Batı Trakyalı Türklerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,

5) Türklük belgesi,

D)Yabancı uyruklu adaylardan;Mütekabiliyet esasları çerçevesinde uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye’de geçerli olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3 Türkiye’de ikamet iznine dair belge,

4) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

5) Sağlık raporu,

Avcılık belgesi başvurusunda bulunan yerli avcılardan istenen belgeler;

İlk Defa Avcılık Belgesi Almak İsteyen;

1.2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı (Maliye) Harçlar, ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine ve kodu 9148 nolu Avlanma Ruhsat harçları hesabına yatırılacaktır. 2.(Harç)

3.Avcı Derneği Üyesi ise, Dernek Üyesi Olduğuna dair Belge

4.Sağlık Raporu (Yivli yadaYivsiz Tüfek Ruhsatnamenin Aslı ve fotokopisini ibraz edenler hariç)

5. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

6.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( T.C Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

7.Muhtarlıktan alınan İkametgah belgesi

8.Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesinin noter tasdiklisini vermek isteyenler aslını da getirmelidirler.

9.Sabıka Kaydı olmadığına dair belge

10.Yarım kapak dosya Avcılık Belgesini Vize Yaptıracak Olanlar;

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanunu hükümleri çerçevesinde avcılık belgesi harcının yatırıldığına dair makbuzun aslı (Maliye)

Avcı Derneği Üyesi ise, Dernek Üyesi Olduğuna dair Belge

Avcı Derneğine Üye Olanlardan (Harç) : ……YTL.

Avcı Derneğine Üye Olmayanlardan (Harç) : ……YTL.

Avcılık belgesi sahibi olanlar her yıl vize yaptırmak zorundadır.

Not: Vize yaptırmak isteyenler maliyeye yatırılan ücretleri Ocak 2008 ay’ından sonra gecikme zammı ile birlikte yatırılacaktır. Gecikme zammını yatırmadan vize yaptırmak isteyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

 


Silahdar Av Malzemeleri Doğa ve Av Sporları ürünleri satış yeri ve MKEK Pendik Yetkili Bayisi dir. Ruhsatlı silahlarınızın fişek istihkaklarını iş yerimize istenen belgelerle gelerek alabilirsiniz. Web Sitemiz Üzerinden Ürün Satışımız Yoktur. Ürünler Hakkında stok ve fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçiniz. İletişim : 216-3903620

SATILIK SİLAHLAR