Hoşgeldiniz, ziyaretçi! [ Oturum aç

Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatı


Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatı

Madde 10: Kanunun 7 nci maddesinin (4) numaralı bendinin (A) ve (B) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden;

a)(Değişik bent: 13/01/1992 – 92/2635 K.) Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,

b)Hakim ve savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyelerine,

c)Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsolos (…)

d) (Mülga bent: 25/10/2000 – 2000/1550 S.Yön./14. md.)    e) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına,    (Ek fıkra: 28/01/1994 – 94/5297) Bunlar kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarna işletmek suretiyle taşıyabilirler. Bu kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçer.

f) Çarşı ve mahalle bekçilerine,

g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler),

h) (f) bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 sayılı Kanuna göre emekli olanlara,

ı) (Ek bent: 02/04/1997 – 97/9510 K. ) Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına,

İkamet ettikleri yer valiliğine müracaatları halinde, mevcut veya alacakları zati silahları için taşıma ruhsatı verilir.

Bu maddede öngörülenlerden (Ek-1) de gösterilen Silah Ruhsatı İstek Formuna ilave olarak durumlarını belirtir kurum yazısı istenir.​

Dilekçe-Dilekçede yönetmeliğin hangi maddesinden dolayı ruhsat almak isteğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Dilekçe Kaymakamlık Makamına hitaben yazılacaktır.

Nüfus Cüzdanını Aslı

1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Raporu

Silah İstek Formu-Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.

​4 Adet Vesikalık Fotoğraf- Son 6 ay içerisinde çekilmiş

1 Adet Yarım Kapaklı Dosya

Parmak İzi Formu

 


Silahdar Av Malzemeleri Doğa ve Av Sporları ürünleri satış yeri ve MKEK Pendik Yetkili Bayisi dir. Ruhsatlı silahlarınızın fişek istihkaklarını iş yerimize istenen belgelerle gelerek alabilirsiniz. Web Sitemiz Üzerinden Ürün Satışımız Yoktur. Ürünler Hakkında stok ve fiyat bilgileri için bizimle iletişime geçiniz. İletişim : 216-3903620

SATILIK SİLAHLAR